Regulamin

Hej Piękna!

Poniżej znajduje się Regulamin Sklepu PANI SEKSUOLOG. Zapoznaj się z nim zanim dokonasz zakupu. Zawiera on ważne informacje na temat dokonywana zakupów w sklepie, reklamacji czy zwrotów. Cieszę się, że tutaj jesteś, bo to oznacza, że zainteresowały Cie produkty od Pani Seksuolog. 

W razie jakichkolwiek pytań, wątpliwości wyślij maila na adres: paniseksuolog@outlook.com

Udanych zakupów,

Beata Kuryk-Baluk

DEFINICJE

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.

Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Przedsiębiorca o uprawnieniach Konsumenta – osoba fizyczna posiadająca status przedsiębiorcy, wpisana do rejestru CEIDG, dokonująca Zamówienia w ramach swojej działalności gospodarczej, jednak bez związku z zawodowym charakterem tej działalności.

Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

Cena – wyrażona w złotówkach wartość brutto Produktów oferowanych w Sklepie. 

Dane osobowe – wszystkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, które umożliwiają jej identyfikację bez ponoszenia nadmiernych kosztów, czasu lub działań. 

Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.

Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

Sklep Internetowy, Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem www.paniseksuolog.pl/sklep

Sprzedawca – Pani Seksuolog Beata Kuryk Baluk, ul. Powstańców Warszawy 1/13, 22-100 Chełm, NIP:5632329286

Umowa sprzedaży – zgodne porozumienie Kupującego i Sprzedawcy ustalające ich wzajemne prawa lub obowiązki. Za moment jej zawarcia przyjmuje się złożenie i opłacenie Zamówienia przez Kupującego, a za jej warunki – zasady określone w niniejszym Regulaminie.

Zamówienie – oferta, nabycia konkretnie oznaczonego Produktu za cenę uwidocznioną w Sklepie, kierowana przez Kupującego do Sprzedawcy.

Indywidualne Konto Klienta, Konto – konto które Klient może założyć podczas składania zamówienia.

Newsletter – elektroniczna usługa świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym automatyczne otrzymywanie od cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem www.paniseksuolog.pl/sklep i prowadzony jest przez Pani Seksuolog Beata Kuryk-Baluk
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.
 3. Korzystanie ze Sklepu Internetowego przez Kupującego możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Kupującego następujących minimalnych wymagań technicznych: 
  • Dostęp do poczty elektronicznej, w tym: aktywny/ważny adres e-mail
  • Standardowy system operacyjny
  • Standardowa przeglądarka internetowa
  • Przeglądarka plików z rozszerzeniem .pdf
 1. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sklepu oraz osób trzecich. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 2. Sprzedawca otrzymując Zamówienie działa w zaufaniu, iż: Kupujący ma wymaganą zdolność do czynności prawnej, którą dokonuje, dane i informacje podawane przez Kupującego są zgodne z prawdą, Kupujący zapoznał się i zaakceptował niniejszy Regulamin;
 3. Korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w okienku „Newsletter” na stronie Sklepu Internetowego adresu e-mail, wyrażenia zgody na wysyłkę materiałów marketingowych oraz zapoznaniu się z polityką prywatności i kliknięciu pola subskrypcji. Klient na podany adres e-mail będzie otrzymywał wiadomości, subskrypcja jest na czas nieokreślony, ale w każdej chwili Moz na z niej zrezygnować poprzez wysłanie wiadomości ze stosownym żądaniem na adres e-mail: paniseksuolog@outlook.com
 4. Sprzedaż i dostawa Produktów poprzez Sklep obejmuje wyłącznie teren Rzeczypospolitej Polskiej. 

INDYWIDUALNE KONTO KLIENTA

 1. Założenie konta jest darmowe.
 2. Założenie konta odbywa się poprzez uzupełnienie Formularza rejestracji, gdzie należy podać niezbędne dane wskazane w formularzu.
 3. Logowanie się na Konto wymaga podania loginu i hasła, które Klient ustanowił w Formularzu rejestracji.
 4. Za pomocą ustanowionego loginu i kasła klient może załogować się na swoje indywidualne konto klienta.
 5. Klient ma możliwość w każdej chwili usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail paniseksuolog@outlook.com 

ZAMÓWIENIE

 1. W celu złożenia zamówienia należy wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka” (lub równoznaczny);
 2. Klient ma możliwość zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji; 
 3. Jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych, które są wymagane w Formularzu
 4. W kolejnym kroku należy kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” w celu potwierdzenia zamówienia i przejścia do płatności.
 5. Należy wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i opłacić zamówienie.

SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI

 1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  • Płatność BLIKIEM
  • Płatność szybkim przelewem Panow
  • Przelew bankowy
 1. Dokonując przedpłaty, należność za zamówienia należy uregulować przelewem na konto: 21 1140 2004 0000 3902 8196 4770. W tytule przelewu należy podać nazwę zamówionego Produktu, datę zamówienia oraz nazwę Kupującego.
 2. Kupujący ma obowiązek dokonania płatności za złożone zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej umowy sprzedaży w terminie 5 dni od jego złożenia (forma przedpłaty). Po upływie tego terminu, jeśli przez ponad 5 dni Kupujący nie zapłaci za zamówienie lub Sprzedający nie będzie mógł się skontaktować z Kupującym, żeby zrealizować zamówienie – Sprzedający może anulować zamówienie (umowne prawo odstąpienia, zgodnie z art. 492 kodeksu cywilnego).

4. Szczegółowe informacje na temat akceptowanych metod płatności znajdują się na stronie sklepu.

KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY PRODUKTU

 1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Polski. Jeśli klient chce dostawę poza granicę Polski proszę wcześniej o kontakt e-mailowy: paniseksuolog@outlook.com 
 2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna .
 3. Termin wysyłki Produktu do Klienta wynosi do 5 Dni roboczych od momentu zaksięgowania przelewu.
 4. Do terminu wysyłki należy doliczyć czas dostawy kurierskiej / do Paczkomatu.
 5. Klient może skorzystać z następującej metody dostawy:
  • Przesyłka kurierska.
  • Paczkomaty.
 6. Informacje odnośnie kosztów dostawy i wszelkich innych kosztów (jeżeli takie wystąpią), które Kupujący będzie zobowiązany ponieść w związku ze złożonym zamówieniem, będą przedstawione podczas składaniu zamówienia.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy.
 2. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysyłając pismo pocztą elektroniczną na adres mailowy paniseksuolog@outlook.com lub papierowo na adres siedziby Sprzedawcy.
 3. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego na stronie www.paniseksuolog.pl/sklep

 ZWROTY

 1. Koszty związane ze zwrotem ponosi Klient.
 2. Klient wysyła zwrot za pośrednictwem poczty polskiej lub kuriera na adres siedziby firmy tj. ul. Powstańców Warszawy 1/13, 22-100 Chełm.
 3. Sprzedawca po otrzymaniu i pozytywnym rozpatrzeniu zwrotu oddaje otrzymaną kwotę wraz z kosztem dostawy Klientowi maksymalnie 14 dni od daty odbioru zwrotu. 
 4. Konsument lub Przedsiębiorca o prawach konsumenta ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy. 
 5. Zwrot należy dokonać na adres: Powstańców Warszawy 1/13, 22-100 Chełm
 6. Towar należy odesłać najlepiej w pudełku „Hej Piękna” (natomiast nie jest ono wymagane, ale ponowne jego wykorzystanie niesie za sobą ogromne korzyści) wraz z oryginalnymi metkami, kartką „Hej Piękna” oraz dołączonym paragonem lub fakturą. 
 7. Konsument lub Przedsiębiorca o prawach konsumenta ponosi wszystkie koszty odesłania produktu do Sprzedawcy. 
 8. Na pozytywne rozpatrzenie zwrotu składają się następujące warunki:
  • Produkt nie może nosić śladów użytkowania
  • Metka nie może być naruszona
  • Produkt musi zawierać wszystkie elementy składające się na zamówienie np. kartkę „hej Piękna”, torbę „hej Piękna” (skład podany w opisie produktu)
  • Przesyłka ze zwrotem Produktu dodatkowo musi posiadać uzupełniony formularz zwrotu, który można pobrać ze strony internetowej Sklepu pod adresem www.paniseksuolog.pl/sklep 
 9. Produkty SPERSONALIZOWANE nie podlegają zwrotom.

REKLAMACJE

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty. 
 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. 
 3. Reklamację należy zgłosić drogą elektroniczną na adres: paniseksuolog@outlook.com lub papierowo na adres siedziby Sprzedawcy
 4. W reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, zdjęcie , okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru. 
 5. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres: Powstańców Warszawy 1/13, 22-100 Chełm
 6. Koszty związane ze zwrotem ponosi Klient.
 7. Czas rozpatrywania reklamacji wynosi 14 dni.
 8. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php). Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

WYMIANA

 1. Wymiana towaru jest niemożliwa. 
 2. Klient musi dokonać zwrotu zamówionych wcześniej produktów, aby uzyskać pełny zwrot należności, a następnie zamówić nowe produkty.
 3. Procedura zwrotu opisana została w „ZWROTY”

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że treści dostępne na stronach Sklepu, treści cyfrowe dostępne w Sklepie, elementy produktów fizycznych (np. projekty graficzne), materiały przekazywane podczas konsultacji lub szkoleń mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie treści objętych prawami autorskimi przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy, za wyjątkiem korzystania z treści w ramach dozwolonego użytku osobistego, stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie od dnia jego zamieszczenia na stronie internetowej Sklepu internetowego i ma zastosowanie do zamówień złożonych od dnia 01 października 2021 roku.
 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy sprzedaży towarów jedynie w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i tylko w granicach rzeczywiście poniesionej przez Kupującego straty.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. 
 4. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie obowiązują odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.