Polityka prywatności

Hej Piękna!

Prywatność odwiedzających stronę internetową www.paniseksuolog.pl jest dla mnie bardzo ważna
i dokładamy wszelkich starań, aby ją chronić. Niniejsza polityka wyjaśnia, co robimy z Twoimi danymi osobowymi.
Administratorem strony jest Beata Kuryk-Baluk, prowadząca działalność gospodarczą
„Pani Seksuolog Beata Kuryk-Baluk”, NIP: 5632329286
W razie jakichkolwiek pytań związanych z polityką prywatności, w każdej chwili możesz
skontaktować się ze mną, wysyłając wiadomość na adres: paniseksuolog@outlook.com
Podstawowe informacje
Przetwarzam Twoje dane osobowe, które mi przekazujesz dokonując zakupów produktów w
sklepie www.paniseksuolog.pl/esklep, zapisując się do newslettera lub na listę osób
zainteresowanych określonym kursem, ebookiem, produktem, biorąc udział w webinarach,
komentując na blogu, kontaktując się ze mailowo, a także wchodząc w interakcje ze mną za
pośrednictwem mediów społecznościowych (Instagram, Facebook, Tweeter, TikTok), przekazując
opinie na temat produktów.
Zapewniam Cię, że Twoje dane pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione
jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody.
Powierzam przetwarzanie danych osobowych sprawdzonym, zaufanym podmiotom świadczącym
usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.
Korzystam z narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają informacje na temat Twoich
odwiedzin strony, takie jak podstrony, które wyświetliłaś, czas, jaki spędziłaś na stronie czy
przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies
firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. Korzystam z narzędzi marketingowych,
takich jak Facebook Pixel, by kierować do Ciebie spersonalizowane reklamy w serwisie Facebook.
Wiążę się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook.
Możesz zdecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie przeze mnie w Twoim przypadku
z Pixela Facebooka, czy nie oraz czy w ramach Google Analytics wyrażasz zgodę, czy nie na
zbieranie danych, które podałam w pkt 5.
W ramach działań na stronie internetowej korzystam z plików cookies, aby zapewnić optymalne
działanie strony.
Dane osobowe
Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych
osobowych jest Beata Kuryk-Baluk, prowadząca działalność gospodarczą „Pani Seksuolog Beata
Kuryk-Baluk”, NIP: 5632329286
Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są odrębnie
w stosunku do każdego celu przetwarzania danych (patrz: opis poszczególnych celów
przetwarzania danych osobowych poniżej).
Uprawnienia. RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane
z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:
prawo dostępu do danych osobowych,
prawo do sprostowania danych osobowych,
prawo do usunięcia danych osobowych,
prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
prawo do przenoszenia danych,
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłaś.
Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21
RODO. Zachęcamy do zapoznania się z tymi przepisami.
Zawsze możesz również zwrócić się do mnie z żądaniem udostępnienia Ci informacji o tym, jakie
dane na Twój temat posiadam oraz w jakich celach je przetwarzam wysyłając e-maila na adres
paniseksuolog@outlook.com . Jeśli masz jakiekolwiek pytania o przetwarzanie przeze mnie Twoich
danych osobowych to wystarczy przesłać do mnie na e-maila pod podany wyżej adres.

Bezpieczeństwo. Gwarantuję Ci poufność wszelkich przekazanych mi danych osobowych.
Zapewniam podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych
wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone
z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego
nieupoważnione.
Odbiorcy danych. Twoje dane mogą być przetwarzane przez moich podwykonawców, czyli
podmiotów, z których usług korzystam przy przetwarzaniu danych oraz świadczeniu na Twoją
rzecz usług, a w szczególności:
hostingodawca – na serwerze przechowywane są Twoje dane osobowe
dostawca systemu mailingowego – w ramach systemu mailingowego dochodzi do przetwarzania
Twoich danych osobowych
biuro rachunkowe – biuro przetwarza Twoje dane osobowe zawarte na fakturach i innych
dokumentach księgowych,
pozostałe podmioty, z którymi wspólpracuje, a wykonanie dla Ciebie usługi, sprzedaż produktu
wymaga przekazania im Twoich danych
Wszystkie podmioty, którym powierzam przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie
odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy
prawa.
Cele i czynności przetwarzania
Newsletter. Jeżeli chcesz zapisać się do newslettera, niezbędne jest przekazanie swojego adresu
e-mail za pośrednictwem formularza zapisu do newslettera. Warunkiem zapisu do newslettera jest
dobrowolne podanie danych. Dane przekazane mi podczas zapisu do newslettera wykorzystywane
są w celu przesyłania Ci newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art.
6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisywania się do newslettera.Dane będą przetwarzane
przez czas funkcjonowania newslettera, aż do momentu, kiedy zrezygnujesz z jego otrzymywania,
co spowoduje usunięcie Twoich danych z bazy.
W każdej chwili możesz sprostować swoje dane zapisane w bazie newsletterowej. Masz także
prawo zażądać ich usunięcia, rezygnując z otrzymywania newslettera. Przysługuje Ci również
prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.
Komentarze. Jeżeli chcesz dodać komentarz na blogu, musisz wypełnić formularz i podać w nim
swój adres e-mail oraz imię. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by dodać komentarz.
Dane przekazane mi podczas dodawania komentarza wykorzystywane są w celu przesyłania Ci
newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
wynikająca z dodania komentarza.
Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania komentarzy na blogu, chyba że wcześniej
poprosisz o usunięcie komentarza, co spowoduje usunięcie Twoich danych z bazy.
W każdej chwili możesz sprostować swoje dane przypisane do komentarza, jak również zażądać
ich usunięcia. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20
ROO.
Kontakt. Nawiazując ze mną kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym również
przesyłając zapytanie poprzez formularz kontaktowy, w sposób naturalny przekazujesz mi swój
adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz dodać także
inne dane osobowego swojej decyzji. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by
nawiązać kontakt.
Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania
jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikające z zainicjowania ze mną kontaktu.
Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci
archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jestem w stanie jednoznacznie określić,
kiedy zostanie usunięta. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji,
jaką ze mną prowadziłaś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia,
chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na moje nadrzędne interesy, np. obrona przed
potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.
Pliki cookies i inne technologie śledzące

Moja strona podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies.
Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np.
komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez mój system
teleinformatyczny (cookies własne) lub system teleinformatyczny podmiotów trzecich (cookies
podmiotów trzecich).
Niektóre używane przeze mnie cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki
internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na
Twoim urządzeniu końcowym i umożliwiają mi rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnym
wejściu na stronę (trwałe cookies).
Więcej szczegółów znajdziesz poniżej.
Zgoda na cookies. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat
stosowania plików cookies. Za pomocą specjalnego narzędzia możesz zarządzać plikami cookies
z poziomu strony. Poza tym, zawsze możesz zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej
przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Niewykluczone, że wyłączenie lub ograniczenie
obsługi plików cookies może spowodować, że pojawią sie trudności w korzystaniu z moich stron,
jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.
Cookies własne. Cookies własne wykorzystuję w celu zapewnienia prawidłowego działania strony,
w szczególności procesu zamówienia i logowania do konta użytkownika.
Cookies podmiotów trzecich. Moja strona, podobnie jak większość współczesnych stron
internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się
z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego
rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej.
Google Analytics. Korzystam z narzędzia Google Analytics zapewnianego przez Google LLC, 1600
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Działania w tym zakresie realizuję,
opierając się na moim prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na tworzeniu statystyk i ich
analizie w celu optymalizacji moich stron internetowych.
Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z mojej strony.
Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Google
w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.
Z uwagi na aktywowaną przeze mnie anonimizację adresu IP, Twój adres IP jest skracany przed
przekazaniem dalej. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do
serwera Google w Stanach Zjednoczonych i dopiero tam skracany. Zanonimizowany adres IP
przekazany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics co do zasady nie jest łączony
z innymi danymi Google.
W ramach Google Analytics zbieram również dane demograficzna oraz dane o zainteresowaniach.
W ramach ustawień plików cookies bezpośrednio z poziomu mojej strony możesz zadecydować,
czy wyrażasz zgodę na zbieranie o Tobie takich danych, czy nie.
Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Google
Analytics, zachęcamy do zapoznania się z wyjaśnieniami przygotowanymi przez Google:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245 .

Facebook Ads i Insights. Korzystam z narzędzi marketingowych i analitycznych dostępnych w
ramach serwisu Facebook. Dostawcą tych narzędzi jest Facebook Inc., 1601 S. California Ave.,
Palo Alto, CA 94304, USA. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie
uzasadnionym interesie, polegającym na marketingu własnych produktów lub usług oraz analizie i
statystyce.
W celu kierowania do Ciebie reklam spersonalizowanych pod kątem Twoich zachowań w naszym
serwisie, zaimplementowałam w ramach naszej strony Pixel Facebooka, który automatycznie
gromadzi informacje o korzystaniu z mojej witryny w zakresie przeglądanych stron. Zgromadzone
w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Facebooka w Stanach
Zjednoczonych i tam przechowywane.
Informacje zbierane w ramach Pixela Facebooka są anonimowe, tj. nie pozwalają nam na Twoją
identyfikację. Wiemy jedynie, jakie działania podjąłeś w ramach naszej strony. Możemy również
sprawdzić, w jakim przedziale wieku się znajdujesz, jakiej jesteś płci, skąd łączysz się z
Internetem. Facebook Insights może dostarczać nam również więcej informacji na Twój temat, ale
nigdy nie są to informacje, które pozwalałaby nam na Twoją identyfikację.

Informujemy Cię jednak, że Facebook może łączyć zbierane informacje z innymi informacjami o
Tobie zebranymi w ramach korzystania przez Ciebie z serwisu Facebook i wykorzystywać dla
swoich własnych celów, w tym marketingowych. Takie działania Facebooka nie są już zależne od
nas, a informacji o nich możesz szukać bezpośrednio w polityce prywatności
Facebooka:  https://www.facebook.com/privacy/explanation . Z poziomu swojego konta na
Facebooku możesz również zarządzać swoimi ustawieniami prywatności. Tutaj znajdziesz
przydatne informacje w tym zakresie: https://www.facebook.com/help/568137493302217 .
Narzędzia społecznościowe. Na mojej stronie internetowych używane są wtyczki i inne narzędzia
społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook, Instagram,
Google.
Wyświetlając moją stronę internetową, która zawiera taką wtyczkę, Twoja przeglądarka nawiąże
bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych
(usługodawców). Usługodawca przekazuje zawartość wtyczki bezpośrednio do Twojej przeglądarki
i integruje ją ze stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że Twoja
przeglądarka wyświetliła moją stronę, nawet jeśli nie posiadasz profilu u danego usługodawcy czy
nie jesteś u niego akurat zalogowana. Taka informacja (wraz z Twoim adresem IP) jest przez
Twoją przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery
znajdują się w USA) i tam przechowywana.
Jeśli zalogowałaś się do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł
bezpośrednio przyporządkować wizytę na mojej stronie do Twojego profilu w danym serwisie
społecznościowym.
Jeśli użyjesz danej wtyczki, np. kilkając w przycisk „Lubię to” lub „Udostępnij”, to odpowiednia
informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam
zachowana.
Ponadto, informacje te zostaną opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażą się
osobom dodanym jako Twoje kontakty. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego
przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Twoje
prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej
prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców.
Facebook – https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy ,
Instagram – https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content ,
Google – https://policies.google.com/privacy?hl=pl ,
Jeśli nie chcesz, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie
odwiedzin na mojej stronie internetowej bezpośrednio Twojemu profilowi w danym serwisie, to
przed wizytą na mojej stronie musisz się wylogować z tego serwisu. Możesz również całkowicie
uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Twojej
przeglądarki, np. blokowanie skryptów.
Logi serwera
Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana
jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.
Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej
i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze
strony i nie są wykorzystywane przeze mnie w celu Twojej identyfikacji.
Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich
zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.